diagnostika

diagnostika

 • Basic of Lab Diag

  Preface       

  Introduction to Laboratory Diagnostics

  Laboratory Diagnostics   

  Laboratory Parameters   

 • Borrelia burgdorferiKniha Borrelia burgdorferi a lymská borelióza - Patogenita, patogenéza, diagnostika a možnosti terapie autorského kolektívu pod vedením Kataríny Schwarzovej

  80 strán, farebná

   

  shopherba Cena 15 €

   

  ISBN 978-80-8229-036-6


 • Borrelia burgdorferi a lymská borelióza

  Stručný obsah knihy

  • Patogenita a imunita
  • Lymská borelióza
  • Klinický obraz
  • Diagnostika
  • Terapia
  • Prevencia
  • Epidemiológia
 • Laboratórna medicína

  Kniha dostupná - DOTLAČ (12/2023)


  Predslov

  Klinické laboratórium

  Poznámky k časti Klinické laboratórium   
  Poznámky k laboratórnemu vybaveniu, reagenciám,  systémom mier a váh   
  Poznámky k príprave roztokov    
  Poznámky k laboratórnej inštrumentácii
  Poznámky k automatizácii klinického laboratória   
  Poznámky ku kvalite v klinickom laboratóriu

 • Laboratory medicines for medical studentsPrologue

  Laboratory Medicine - the New Discipline in the Pregradual Study of General Medicine in Slovakia

  Clinical Laboratory

   

  Notes to the Clinical Laboratory

  What is Clinical Laboratory?
  Laboratory Medicine or Clinical Pathology?

 • Laboratory Medicine - the New Discipline in the Pregradual Study of General Medicine in Slovakia Laboratory Medicine was introduced in the pregradual study of General Medicine at Slovak Medical University in the school year 2016/2017 by Vice Dean ass. prof. MUDr. Katarina Holeckova PhD. It is for the first time ever for the Slovak Republic.

  Laboratory Medicine is part of the education of general medicine in the 4th school year – in both formats - lectures and seminars / demonstrations - in the Slovak and English language.

  The study is completed by the final exam. Lectures and seminars are based on the monography “Clinical Laboratory Science“ written and edited by Mary Louise Turgeon, issued by Elsevier and Mosby in 2012. The monography has more than 600 pages.

  Though the above mentioned monography was at disposal for students as a general source, the need for shorter version was strongly demanded by the students. This one was prepared and worked out by prof. MUDr. RNDr. Gustav Kovac CSc MBA (specialist in laboratory medicine, clinical chemistry and internal medicine) and MUDr. Anna Porubenova MPH (specialist in laboratory medicine and for organisation of the health care): both accountable for running lectures and seminars in this new pregradual discipline.

  The issue of medicine was reviewed, complemented and adjusted by ass.prof. MUDr. Katarina Holeckova PhD (specialist in pediatrics and infectology), MUDr. Katarina Cerna MHA (specialist in internal medicine, diabetology and social medicine) and MUDr. Beata Havelkova MPH (specialist in internal medicine and for health insurance).

  The issue of laboratory was reviewed, complemented and adjusted by ass.prof. dipl. Ing. Pavel Blazicek CSc (specialist in laboratory medicine and clinical chemistry), MUDr. Monika Drakulova (specialist in hematology, laboratory medicine and pediatrics), Dipl. Ing. Michal Farkas (specialist in laboratory medicine and clinical chemistry), Pharm.Dr. Anna Keleova CSc (specialist in clinical immunology and allergology), MUDr. Daniel Kuba PhD (specialist in clinical immunology and alergology), ass. prof. MUDr. Michal Ondrejcak CSc (specialist in clinical genetics, obstetrics and gynaecology), and ass. prof. RNDr. Jan Trupl CSc (specialist in clinical microbiology).

  In comparison with „Clinical Laboratory Science“ written and edited by Mary Louise Turgeon which we consider as the main source for our students and as a base for this document
  • is shorter (the text includes 160 pages and 22 chapters),
  • in general hierarchy as well as in some chapters restructured and complemented,
  • in global architecture other priorities have been set.

  The main goal of this document is to offer targeted comments to the lectures: the document could be considered as an extended syllabus as well. We strongly recommend to use it as a supportive tool helping „to keep the line and orientation“ in the process of the study of other textbooks and monographies.

  All authors deserve recognition for being in time, concise and clear. Thanks dr. Milan Lehky Junior, who was the editor for this book. Working with him is pleasure.

   

  Gustav Kovac, Anna Porubenova, Katarina Holeckova

 • I. Prionové choroby človeka z pohľadu 21. storočia
  Na cestu

  II. Niekoľko základných informácií
  Čo sú prionové choroby
  Kedy sme stretli prvé prionové choroby?
  Odkedy poznáme prionové choroby človeka?

 • Shopherba1. ČASŤ

  • Zoznam skratiek         7
  • Predhovor         9
  • Úvod         11
  • Racionálna indikácia laboratórnych parametrovAko príručku používať
   Predslov

   Racionálna indikácia laboratórnych parametrov vo vnútornom lekárstve

   Parametre metabolizmu proteínov
   Enzýmy a markery orgánového poŠkodenia
   Parametre metabolizmu cukrov

  • Používanie rôznych vyšetrovacích postupov v časovom logickom slede (v určitom zaužívanom alebo odporúčanom algoritme) sa nazýva diagnostika. Cieľom diagnostiky je na základe zistenia a popísania prejavov ochorenia určiť diagnózu – t. j. príčinu ochorenia  pacienta, stupeň jej závažnosti, vzťah k iným ochoreniam a prejavom ochorení i pacienta, možné prítomné a hroziace komplikácie ochorenia, stanoviť najvhodnejšiu liečbu a prípadne odhadnúť aj prognózu správne liečeného ochorenia. Čo najpodrobnejšie a najpresnejšie vyšetrenie pacienta je základným predpokladom pre správne určenie diagnózy. A jej presné definovanie a overenie je základom úspešnej cielenej liečby pacienta.

  • Základy laboratórnej diagnostiky vo vnútornom lekárstve Predslov

   Úvod do laboratórnej diagnostiky

   Laboratórna diagnostika 
   Laboratórna diagnostika v hematológii 
   Laboratórna diagnostika v kardiológii  
   Laboratórna diagnostika v pneumológii     
   Laboratórna diagnostika v gastroenterológii a hepatológii  
   Laboratórna diagnostika v nefrológii      
   Laboratórna diagnostika porúch acidobázickej rovnováhy, vodného a elektrolytového hospodárstva
   Laboratórna diagnostika v endokrinológii   

  • Základy ultrasonografie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krkuKniha Základy ultrasonografie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku autorského kolektívu pod vedením MUDr. Milana Almašiho, PhD.

   176 strán, farebná

    

   shopherba Cena 30 €

    

   ISBN 978-80-8229-035-9


  • Základy usg v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krkuPredslov       
   1  Všeobecné poznatky o ultrazvuku a ultrasonografii       
   1.1  Stručná história využitia ultrazvuku a ultrasonografie         
   1.2  Všeobecná charakteristika ultrazvuku         
   1.3  Spôsoby usg zobrazenia, základné pojmy         
   1.4  Kontrastné látky v ultrasonografii         
   1.5  Punkčná aspiračná tenkoihlová biopsia a core cut biopsia pod usg kontrolou  

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby

Kto je prítomný

Práve tu je 60 hostí a žiadni členovia on-line