Základy laboratórnej diagnostiky vo vnútornom lekárstve Predslov

Úvod do laboratórnej diagnostiky

Laboratórna diagnostika 
Laboratórna diagnostika v hematológii 
Laboratórna diagnostika v kardiológii  
Laboratórna diagnostika v pneumológii     
Laboratórna diagnostika v gastroenterológii a hepatológii  
Laboratórna diagnostika v nefrológii      
Laboratórna diagnostika porúch acidobázickej rovnováhy, vodného a elektrolytového hospodárstva
Laboratórna diagnostika v endokrinológii   


Laboratórna diagnostika porúch metabolizmu      
Laboratórna diagnostika v reumatológii    
Poznámky k laboratórnej diagnostike pri poškodení z fyzikálnych príčin      
Poznámky k laboratórnej diagnostike intoxikácií    
Poznámky k laboratórnej diagnostike v infektológii   
Poznámky k patofyziologickému a klinickému kontextu laboratórnej diagnostiky v imunológii   
Poznámky k patofyziologickému a klinickému kontextu laboratórnej diagnostiky v gerontológii     
Poznámky k patofyziologickému a klinickému kontextu laboratórnej diagnostiky pri akútnych stavoch           

Laboratórne parametre
Hematológia  
Koagulácia
Transfuziológia   
Kardiológia   
Pneumológia  
Gastroenterológia   
Nefrológia    
Vnútorné prostredie     
Endokrinológia   
Poruchy metabolizmu    
Reumatológia   
Intoxikácie   
Infektológia       
Imunológia 
Ostatné parametre  

Klinické diagnózy a laboratórne parametre – súhrny                                                                                                                                                           

Referenčné hodnoty                                                                                                              

Doslov                                                                                                                                       

Literatúra               

            

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby