Racionálna indikácia laboratórnych parametrovAko príručku používať
Predslov

Racionálna indikácia laboratórnych parametrov vo vnútornom lekárstve

Parametre metabolizmu proteínov
Enzýmy a markery orgánového poŠkodenia
Parametre metabolizmu cukrov

 


Internetový obchod ShopHerba


Parametre metabolizmu dusíka
Parametre metabolizmu vody a elektrolytov
Parametre acidobázickej rovnováhy
Parametre metabolizmu porfyrínov
Parametre metabolizmu železa
Parametre metabolizmu stopových prvkov
Parametre pri intoxikáciách kovmi
Parametre poškodenia myokardu
Parametre vyšetrované pri poruchách tráviacej trubice a pankreasu
Parametre vyšetrované pri chorobách obličiek
Parametre vyšetrované pri chorobách kostí
Parametre vyšetrované pri močových kameňoch
Parametre vyšetrované pri paraneoplastických syndrómoch
Parametre vyšetrované pri zápalových chorobách
Parametre metabolizmu tukov

HLA (ľudské leukocytové antigény)
Racionálna indikácia laboratórnych parametrov v endokrinológii

 • Poruchy hypotalamu, hypofýzy a kôry nadobličiek
 • Poruchy rastu
 • Poruchy prolaktínovej sekrécie
 • Poruchy funkcie štítnej žľazy
 • Poruchy vylučovania sérotonínu
 • Poruchy renínového-angiotenzínového-aldo-sterónového systému
 • Poruchy vylučovania katecholamínov
 • Poruchy funkcie vaječníkov
 • Poruchy funkcie semenníkov
 • Gravidita

Racionálna indikácia laboratórnych parametrov v hematológii a transfuziológii

 • Hematológia
 • Hemokoagulácia
 • Poznámky k parametrom indikovaným v transfúziológii

Racionálna laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergiológii

 • Úvod
 • Laboratórne vyšetrenia
 • Choroby s poruchou imunity

Racionálna indikácia laboratórnych parametrov pri infekčných chorobách

 • Úvod
 • Baktériové infekcie
 • Vírusové infekcie
 • Parazitózy
 • Niektoré choroby s pohlavným prenosom
 • Vírusové hepatitídy

Racionálna indikácia laboratórnych parametrov pri extravazátoch

 • Bronchoalveolová laváž
 • Likvor
 • Synoviálna tekutina
 • Ostatné extravazáty

Racionálna indikácia laboratórnych parametrov v podmienkach centrálneho príjmového oddelenia       
Racionálna indikácia laboratórnych vyšetrení v dermatovenerológii

 • Dermatovenerické choroby
 • Laboratórne vyšetrenia na diagnostiku a sledovanie liečby
 • Vyšetrenia pacientov pri vybraných chorobách

Poznámky k racionálnej indikácii v molekulovej diagnostike

 • Techniky a technológie
 • Genetické choroby
 • Molekulová onkológia
 • Infekčné choroby

Doslov       
Literatúra