I. Prionové choroby človeka z pohľadu 21. storočia
Na cestu

II. Niekoľko základných informácií
Čo sú prionové choroby
Kedy sme stretli prvé prionové choroby?
Odkedy poznáme prionové choroby človeka?

III. Tri medzníky v poznávaní (vývoji) prionových chorôb
Poznáme príčinu vzniku BSE?
Poznáme príčiny šírenia BSE?
Môže BSE ohroziť človeka?

 


Internetový obchod ShopHerba


IV. Trochu viac o prionoch
Čo je prion?
Dve podoby prionového proteínu
Neobvyklé vlastnosti prionov
Ako sa „množí“ prion v mozgu?
Úloha prionu v diagnostike prionových chorôb

V. Klasický variant Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby
Tri formy klasického variantu CJch

VI. Sporadická forma CJch
Príznaky a priebeh sporadickej formy

VII. Genetická forma CJch a jej podskupina s familiárnym výskytom
Úloha prionového génu, jeho mutácií a polymorfizmu pri vzniku CJch
Unikátny výskyt genetickej formy CJch na Slovensku
Familiárny výskyt CJch
Je CJch jediná familiárna prionová choroba
Aké sú príznaky genetických prionových chorôb
Musí každý kto má takúto mutáciu ochorieť na CJch
Čo sa podieľa na tom, že zdravý nosič mutácie ochorie?
Ako sa dá zistiť mutácia prionového génu?
Prečo je dôležitá rýchla diagnóza CJch?

VIII. Iatrogénna forma CJch
Intracerebrálna (centrálna) nákaza CJch
Prenos CJch periférnou cestou
Výskyt CJch spôsobený ľudským rastovým hormónom
Príznaky Iatrogénnej CJch

IX. Nový variant CJch
Koľko je prípadov nvCJch?
Ako rozoznáme nový variant od klasickej sporadickej formy CJch?
Priebeh a príznaky nvCJch
Čo možno o?akávať v budúcnosti vo výskyte nvCJch?
Čo podporuje názor, že nvCJch je nákaza ?loveka spôsobená pôvodcom BSE?
Akým spôsobom mohli mladí ľudia prísť do kontaktu s BSE?
Aké je riziko nákazy od ostatných domácich zvierat?

X. Diagnostika CJch
Diagnostické kritériá a kategorizácia diagnostiky humánnych prionových chorôb podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO)
Diagnostické kritériá klasického variantu CJch (SZO)
Diagnostické kritériá nového variantu CJch (SZO)

XI. Súčasné možnosti včasnej laboratórnej diagnostiky prionových chorôb – miesto vyšetrenia
Postmortálna laboratórna diagnostika prionových chorôb

XII. Liečba prionových chorôb

XIII. Prevencia prionových chorôb

XIV. Priority výskumu prionových chorôb

XV. Najčastejšie otázky o CJch
Môžem sa nakaziť od postihnutého CJch?
Existuje riziko nákazy CJch pri transplantácii orgánov?
Podstúpil som lumbálnu punkciu. Hrozí mi riziko nákazy?
Operácie mozgu. Aké je riziko CJch?
Môže sa na Slovensku vyskytnúť nvCJch?
Chodíme pravidelne na Oravu, môžeme sa tam nakaziť CJch?
Načo sa mám dať geneticky vyšetriť, keď mi aj tak neviete pomôcť?

Chronologický prehľad vybraných údajov o prionových chorobách v skratke

Najdôležitejšia zahraničná a dostupná domáca literatúra

Príloha