Tabak, alkohol, drogyKniha Ochrana detí a mládeže - Tabak, alkohol a drogy od Róberta Ochabu, Ivana Rovného a Ivana Bielika vyšla v roku 2009 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Publikácia bola vydaná v rámci realizácie Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 192 z 26. marca 2008.

Knihu Ochrana detí a mládeže - Tabak, alkohol a drogy si môžete prečítať v sekcii DOWNLOAD s láskavým zvolením autorov.

Autori knihy Ochrana detí a mládeže - Tabak, alkohol a drogy

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby