Poškodenie pľúc pri umelej pľúcnej ventilácii

Ciele, indikácie umelej ventilácie pľúc a ich vývoj       
Americko-európska konferencia o syndróme akútnej respiračnej tiesne       
Berlínska definícia ARDS       
Heterogenicita pľúcneho poškodenia       
Koncepcia „baby lung“       
Distribúcia respiračného objemu (VT) pri akútnom poškodení pľúc       
Ventilácia v polohe na bruchu       
„Ventilator induced lung injury“ alebo „ventilation associated lung injury“ (VILI/VALI)       
Štruktúry pľúcneho parenchýmu poškodené fyzikálnymi faktormi       
Teória vnútorného napätia a napnutia (stress/strain) a „baby lung“       
Otvorené alveolo-kapilárne jednotky (open lung)       
Pozitívny tlak na konci exspíria (PEEP) a otváracie manévre         
Alveoly (epitel) a kapiláry (endotel)       
Poškodenie surfaktantu        
Protektívna ventilačná stratégia       


Ventilácia fyziologickým respiračným objemom         
Riziká protektívnej ventilačnej stratégie       
Permisívna hyperkapnia       
Biologicky variabilná umelá ventilácia pľúc       
Záver       
Literatúra