Funkcia dýchania

Z predhovoru k prvému vydaniu (1982)

Z predhovoru k druhému vydaniu (1988)

Predhovor k tretiemu vydaniu (2015)

1. Fyziológia a patofyziológia dýchania  (Peter Krištúfek)

1.1. Štruktúra pľúc a fyziológia dýchania  (klinická respiračná fyziológia)        
1.2. Patofyziológia dýchania (respirácie)


Internetový obchod ShopHerba


2. Klinický význam, indikácie a kontraindikácie funkčného vyšetrenia (Peter Krištúfek, Jozef Ružička, Eva Viestová)

3.  Skríningové (vyhľadávacie) vyšetrenia funkcie pľúc (Peter Krištúfek)

4.  Spirometria (Bohumil Matula)

5.  Pľúcne objemy a kapacity (Bohumil Matula)

6.  Difúzna kapacita pľúc pre CO (Bohumil Matula)

7.  Bronchomotorické testy (Peter Krištúfek)

8.  Vyšetrenie respiračného svalstva (Peter Krištúfek, Ľubomír Jakab)

9. Inflamometria (Mária Drugdová, Martin Brezina, Branislav Drugda)

10.  Krvné plyny a acidobázická rovnováha (Peter Krištúfek)

11.  Záťažové (ergometrické) vyšetrenia  (Bohumil Matula)

12.  Respiračná insuficiencia (Peter Krištúfek)

13.  Všeobecné zásady a algoritmy hodnotenia výsledkov (Peter Krištúfek)

14.  Diagnostika chronickej obštrukčnej choroby pľúc a bronchiálnej astmy (Bohumil Matula)

15.  Respiračné a kardiovaskulárne aspekty funkčnej diagnostiky (Bohumil Matula)

16.  Hodnotenie funkčného stavu pľúc a práceschopnosti (Peter Krištúfek)

17.  Predoperačné funkčné vyšetrenie (Peter Krištúfek)