Vladimír ŠpringerVenovanie a poďakovanie        
Prológ        
Rané obdobie vývoja a štúdia        
Po promócii        
Katedry analytickej chémie FaF UK  

      
Katedra organizácie a riadenia FaF UK Bratislava         
Fakultná lekáreň        
Univerzitná lekáreň        
Rodinný život        
Pôsobenie v akademických a iných funkciách        
Ocenenia        
Záujmy         
Epilóg         
Bibliografia najdôležitejších prác        
Použitá literatúra        
Sumár        
Summary        
Zusammenfassung        
Résumé        
O autorovi

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby