Horňákova urológia 3

Zoznam skratiek
Preface
Úvod

1  Príznaky chorôb urogenitálneho systému
1.1 Bolesť v orgánoch urogenitálneho systému
1.2  Bolesť pri chorobách obličky
1.3  Bolesť pri chorobách močovodu
1.4  Bolesť pri chorobách močového mechúra
1.5  Bolesť pri chorobách predstojnej žľazy
1.6  Bolesť pri chorobách pohlavného údu
1.7  Bolesť pri chorobách obsahu skróta

2  Zmeny vzhľadu moču
2.1  Hematúria
2.2  Skalený moč

3  Zmeny množstva moču
3.1  Diuréza
3.2  Polyúria
3.3  Oligúria
3.4  Anúria

4  Príznaky dolných močových ciest
4.1  Príznaky uskladňovania
4.2  Príznaky vyprázdňovania moču
4.3  Príznaky po močení
4.4  Príznaky naznačujúce dysfunkciu dolných močových ciest
4.5  Iné objektívne príznaky

5  Vyšetrenie urologického pacienta
5.1  Anamnéza
5.2  Fyzikálne vyšetrenie   orgánov urogenitálneho systému

6  Odber a vyšetrenie moču
6.1  Odber moču
6.2  Vyšetrenie moču
6.3  Cievkovanie močového mechúra

7  Zobrazovacie metódy v urológii
7.1  Rádiografia
7.2  Ultrasonografia

8  Infekcia močových ciest
8.1  Terminológia
8.2  Etiológia infekcie močových ciest
8.3  Laboratórne diagnostické postupy
8.4  Klasifikácia infekcie močových ciest a mužského pohlavného systému
8.5  Nekomplikovaná infekcia močových ciest
8.6  Komplikovaná infekcia močových ciest
8.7  Sekundárne zápaly močovej rúry
8.8  Zápaly prostatickej žľazy a syndróm chronických panvových bolestí
8.9  Zápaly nadsemenníka a semenníka
8.10  Balanoposthitis
8.11  Fournierova gangréna
8.12  Chronická pyelonefritída
8.13  Absces obličky a perinefritický absces

9  Sexuálne prenosné choroby
9.1 Trendy vo vyskyte STD
9.2  Sledovanie zdrojov prenosu
9.3  Vredy na pohlavních orgánoch
9.4  Herpes genitalis simplex
9.5  Syfilis
9.6  Lymphogranuloma venereum
9.7  Ulcus molle
9.8  HPV infekcie
9.9  Zápal močovej rúry

10  Urogenitálna tuberkulóza
10.1  Etiológia a patogenéza
10.2  Patológia
10.3  Klinické príznaky
10.4  Diagnostika
10.5  Diferenciálna diagnóza
10.6  Liečba
10.7  Prognóza

11  Intersticiálna cystitída
11.1  Epidemiológia
12.2  Etiológia
11.3  Patológia
11.4  Klinické príznaky
11.5  Diagnostika
11.6  Diferenciálna diagnóza
11.7  Liečba

12  Močové kamene
12.1  Epidemiológia
12.2  Patogenéza
12.3  Etiológia
12.4  Klinické príznaky
12.5  Diagnostika
12.6  Diagnostika príčin vzniku kameňa
12.7  Liečba
12.8  Metafylaxia

13  Benígna prostatická hyperplázia
13.1  Anatomické a fyziologické poznámky
13.2  Etiológia
13.3  Prirodzená povaha benígnej prostatickej hyperplázie
13.4  Klinické príznaky
13.5  Diagnostika
13.6  Diferenciálna diagnostika
13.7  Liečba

14  Nádory močových a pohlavných orgánov
14.1  Nádory obličiek
14.2  Karcinóm obličky
14.3  Nefroblastóm
14.4  Nádory horných močových ciest (nádory obličkovej panvičky a močovodu)
14.5  Nádory močového mechúra
14.6  Karcinóm mužskej močovej rúry
14.7  Karcinóm ženskej močovej rúry
14.8  Karcinóm prostaty
14.9  Nádory semenníka
14.10  Karcinóm penisu

15  Poranenie obličiek a močových ciest
15.1  Základné diagnostické postupy
15.2  Poranenie obličky
15.3  Poranenie močového mechúra
15.4  Poranenie močovej rúry

16  Choroby obsahu mieška
16.1  Hydrokéla
16.2  Hematokéla
16.3  Spermatokéla
16.4  Varikokéla
16.5  Torzia testis
16.6  Torzia prívesku testis

17  Vrodené chyby močových a pohlavných orgánov
17.1  Vrodené chyby obličiek
17.2  Vrodené chyby horných močových ciest
17.3  Vrodené chyby močovodov
17.4  Vrodené chyby dolných močových ciest
17.5  Vrodené chyby pohlavných orgánov

18  Hyperaktívny močový mechúr
18.1  Prevalencia
18.2  Patofyziológia
18.3  Diagnostika
18.4  Diferenciálna diagnostika
18.5  Liečba

19  Inkontinencia moču u žien
19.1 Epidemiológia a etiológie inkontinencie moču
19.2 Mechanizmy kontinencie a patofyziológia inkontinencie moču
19.3 Klinické príznaky
19.4 Diagnostika
19.5 Diferenciálna diagnostika
19.6 Liečba

20  Enuresis nocturna
20.1  Klasifikácia
20.2  Dozrievanie neurourologického systému
20.3  Výskyt
20.4  Etiológia
20.5  Diagnostika
20.6  Liečba

21  Derivácia moču
21.1  Formy derivácie moču
21.2  Komplikácie derivácie moču

22  Starostlivosť o pacientov s trvalou uretrálnou cievkou

23  Urologické komplikácie u diabetikov
23.1  Emfyzematózna pyelonefritída
23.2  Xantogranulomatózna oblička
23.3  Perinefritický absces
23.4  Renálna papilárna nekróza
23.5  Infekcia močových ciest plesňami
24.6  Neurogénny močový mechúr (diabetická cystopatia)
23.7  Zápal žaluďa a predkožky
23.8  Fourniérova gangréna

24  Starostlivosť o pacientov s poranením miechy
24.1  Anatómia dolných močových ciest
24.2  Fyziológia dolných močových ciest
24.3  Liečba urologických komplikácií v jednotlivých fázach poranenia miechy
24.4  Komplikácie

25  Andrológia
25.1  Infertilita u muža
25.2  Erektilná dysfunkcia
25.3  Čiastočný nedostatok androgénov u starnúcich mužov
25.4  Priapizmus
25.5  Induratio penis plastica
25.6  Hemospermia
25.7  Predčasná ejakulácia

26  Naliehavé situácie v urológii
26.1  Retencia moču a anúria
26.2  Renálna kolika
26.3  Urosepsa
26.4  Akútne skrótum
26.5  Makroskopická hematúria
26.6  Parafimóza
26.7  Priapizmus

Odporúčaná literatúra
Knižné publikácie
Časopisy
Elektronické linky