Horňákova urológia pre praktických lekárov - 3. vydanie

Urológia 3

Urológia pre praktických lekárov - 3. vydanie. Autori  F.M. Goncalves a J. Kliment.

Cena publikácie 15 + poštovné a balné

Shopherba

 

2020, ISBN 978-80-8229-001-4 Vyšla ako 40. publikácia MLK. 352 strán

Dostupné


1.1 Bolesť v orgánoch urogenitálneho systému

Bolesť sprevádza takmer každú urologickú chorobu. Niekedy majú taký typický charakter, že sú pri hodnotení základom správnej a rýchlej diagnózy, inokedy sú atypické.

1.2  Bolesť pri chorobách obličky

Bolesť je lokalizovaná v tzv. kostovertebrálnom uhle, medzi 12. rebrom a chrbticou. Spôsobuje ju náhle roztiahnutie puzdra obličky pri zápaloch alebo pri poruche odtoku moču. Bolesť môže vyžarovať dopredu do hornej časti brucha
k umbiliku alebo distálne u mužov do skróta, resp. u žien do veľkých lábií. Z tohto poznatku vyplýva, že choroby obličiek alebo retroperitoneálneho priestoru treba mať na zreteli v diferenciálnej diagnostike u každého muža, ktorý sa sťažuje na bolesti testis a má normálny nález pri vyšetrení skróta. Pri zápalových chorobách bolesti sú stále prítomné, pri poruche odtoku moču menia intenzitu. Pre reflexnú stimuláciu ganglion coeliacum sa súčasne vyskytujú aj gastrointestinálne príznaky. Bolesti renálneho pôvodu možno teda zameniť za bolesti vnútrobrušných orgánov.

Urológia je rýchle sa vyvíjajúci odbor a za ostatné obdobie prechádza významnými zmenami. Moderná prístrojová technika už čiastočne nahradila a postupne ďalej mení prístupy k chirurgickej liečbe takmer všetkých urologických ochorení vyžadujúcich operačnú liečbu. Radikálne nefrektómie a záchovné operácie na obličkách pre nádory vo väčšine prípadov nahrádza laparoskopická alebo robotická technika, radikálne prostatektómie sa stávajú postupne doménou robotickej chirurgie, v chirurgickej liečbe benígnej hyperplázie prostaty čoraz viac miesta získavajú laserové techniky, konkrementy v obličkách a močových cestách sa na malé výnimky odstraňujú endoskopickými postupmi, často za využitia lasera.