OMCH v kockeÚvod        
I    Anatómia       
II    Všeobecná časť       
III    Extrakcie       
IV    Okoločeľustné zápaly       
V    Traumatológia       
VI    Orálna patológia       
VII    Onkológia      
VIII    Ortognátna chirurgia       
IX    Ochorenia slinných žliaz       
X    Periodontálna chirurgia – Predprotetická chirurgia –     Dentálna implantológia       
XI    Ochorenia TMK       
XII    Tvorivé otázky     

  
Správne  odpovede       

Bibliografia