Pediatria (3. vyd)Kniha dostupná - DOTLAČ (11/2022)

1  Všeobecná pediatria
2  Sociálna pediatria
3  Intenzívna starostlivosť
4  Neonatológia
5  Adolescencia
6  Poruchy vnútorného prostredia
7  Klinická imunológia a alergiológia
8  Poruchy výživy
9  Choroby gastrointestinálneho traktu


10  Choroby respiračného systému
11  Choroby spojiva
12  Choroby srdca a krvného obehu
13  Choroby krvi a krvotvorných orgánov
14  Nefrológia
15  Choroby endokrinného systému
16  Genetické choroby a dedičné poruchy metabolizmu
17  Kožné choroby v detskom veku
18  Detská otorinolaryngológia
19  Oftalmologická abeceda pre pediatra
20  Neurológia
21  Detská gynekológia
22  Detská ortopédia
23  Onkológia
24  Infektológia
25  Otravy v detskom veku
26  Detská psychiatria
27  Biochemické hodnoty             


Pozrite si aj naše video: