Prinášame vám druhé vydanie Proglasu od Konštantína Filozofa (sv. Cyril) z roku 1998

Kniha Proglas od Konštantína Filozofa (proglas ako Predslov k sv. Evanjeliu) je najstaršia slovanská písomná pamiatka.

Prvýkrát vyšla knižne vo vydavateľstve Herba, spol. s r.o. v roku 1996


  Kliknutím na obálku Proglasu si môžete prezrieť celé druhé vydanie

Proglas (1998, 2. vydanie)