Jozef ČižmárikVenovanie a poďakovanie        
Prológ        
Rodisko-Šoporňa, história a súčasnosť        
Rodičia         
Detstvo (1943 – 1956)        
Stredoškolské štúdium (1957 – 1961)        
Vysokoškolské štúdium (1962 – 1967) a nástup na ašpirantúru   

      
Rodinný život        
Vedecká činnosť        
Pedagogická činnosť        
Záujem o históriu         
Apidológia – včelárstvo        
Obdobie po roku 1989        
Emeritný profesor UK        
Záujmy         
Ocenenia        
Spolupráca s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave        
Epilóg        
Zoznam publikačnej činnosti        
Použitá literatúra        
Summary        
Zusammenfassung        
Résumé        
O autorke

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby