Artroplastika bedrového kĺbuPredhovor    
Úvod
Základné princípy endoprotetiky bedrového kĺbu z hľadiska historického vývoja
Rozdelenie súčasne používaných endoprotéz

Kostný cement
Cementované endoprotézy
Necementované endoprotézy

 


Internetový obchod ShopHerba


Hybridné totálne endoprotézy
Tribológia, artikulačné povrchy
Konštrukcia endoprotéz – modulárne endoprotézy
Revízne totálne endoprotézy bedrového kĺbu
Tkanivová banka – kostné štepy a kostné náhrady
Incidencia implantácií totálnych endoprotéz bedrového kĺbu
Indikácie na implantáciu totálnej náhrady bedrového kĺbu
Operačné prístupy pri implantácii totálnej náhrady bedrového kĺbu

Predný prístup k bedrovému kĺbu
Anterolaterálny prístup
Priamy laterálny prístup
Transtrochanterický prístup
Zadný prístup
Posterolaterálny prístup
Primárna a sekundárna koxartróza
Komplexné primárne implantácie totálnych náhrad bedrového kĺbu

Postdysplastická koxartróza
Protrúzia acetábula
Posttraumatická koxartróza a zlomeniny hlavy femuru, zlomeniny krčka stehnovej kosti
Reumatoidná artritída
Revízna endoprotetika bedrového kĺbu
Revízie acetabulárneho komponentu
Revízia femorálneho komponentu
Fraktúry femorálneho drieku totálnej endoprotézy
Komplikácie po implantáciách primárnej a revíznej totálnej endoprotézy bedrového kĺbu
Peroperačné komplikácie – poranenia ciev, nervov
Včasné pooperačné komplikácie – nerovnaká dĺžka končatín
Paraartikulárne osifikácie
Luxácie endoprotézy
Periprotetické fraktúry
Periprotetické infekcie po implantáciách totálnych endoprotéz bedrového kĺbu
Rehabilitácia po implantácii endoprotézy bedrového kĺbu
Dispenzarizácia pacienta v pooperačnom období
Literatúra

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby