Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2010 – 2020Úvod        
Preface

Rekonštrukcia – východiská        
Reconstruction – Starting Points

Rekonštrukcia 2013 – 2020        
Reconstructions during 2013-2020

Prvá etapa: Rekonštrukcia auly a priľahlých priestorov       
Stage I: Reconstruction work on the Assembly Hall and its surrounding area

Druhá etapa: Rekonštrukcia budovy na Kalinčiakovej ulici, knižnice a s ňou súvisiacich priestorov        
Stage II: Reconstruction work on the Library and related facilities

Tretia etapa: Rekonštrukcia čitárne a súvisiacich priestorov        
Stage III: Reconstruction work on the Study Hall and related facilities

Štvrtá etapa: Rekonštrukcie jednotlivých laboratórií a prakticky všetkých učební ako aj spoločných priestorov v rámci oboch budov        
Stage IV: Reconstruction works on particular laboratories and all classrooms, as well as on common rooms in both buildings

Na záver...        
At the end…

O autoroch        
About the authors