COVID-19: aktualityPandémia COVID-19: ochranné úlohy vitamínu D       
Úvod        
Stratégia liečby COVID-19       
Prevalencia deficitu vitamínu D.       
Úloha vitamínu D v regulácii imunity       
Deficit vitamínu D a COVID-19      

 
Celogenómová analýza VDR a proteomická analýza proteínov, ktoré sú regulované dostatočným prísunom mikroživín        
Dôležité látky prispievajúce k účinkom vitamínu D       
Úloha proteínov indukovaných VDR pre antivírusovú ochranu organizmu       
Metaanalýzy vzťahu medzi doplnkami vitamínu D a priebehom respiračného ochorenia       
„Cytokínová búrka“ a mechanizmy imunitnej odpovede súvisiace s vitamínom D pri ochorení COVID-19       
Patogenéza „cytokínovej búrky“       
Úloha vitamínu D pre kontrolu „cytokínovej búrky“       
Chronické sprievodné ochorenia a deficit vitamínu D        
Možnosť liečby a prevencie ochorenia COVID-19 vodorozpustnými formami vitamínu D       
Záver       
Literatúra        

Nežiaduce účinky liečby COVID-19       
Úvod        
Stratégia liečby COVID-19 v súčasnosti       
Medikamentózna liečba COVID-19, nežiaduce účinky liekov        
Diskusia a záver       
Literatúra       

Postkovidový syndróm        
Diagnostika       
Rizikové faktory       
Prevalencia       
Patofyziológia postkovidového syndrómu       
Klinické príznaky       
Nutričná intervencia počas liečby respiračných ochorení vrátane infekcii SARS-CoV-2       
Rekonvalescencia a  manažment pacientov s  postkovidovým syndrómom       
Literatúra       

Príloha        
Desatoro: iniciálny postup počas ambulantnej liečby respiračných ochorení vrátane COVID-19 (režimové opatrenia, diéta, odpočinok a domáca liečba)       

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby