geriatria

geriatria

 • Geriatria (2)

  ZOZNAM AUTOROV        
  PREDHOVOR K DRUHÉMU (aktualizovanému a rozšírenému) VYDANIU GERIATRIE        
  PREDHOVOR Z 1. VYDANIA        
  ZOZNAM SKRATIEK       

  1   GERIATRIA A GERONTOLÓGIA  

  1.1  Krátke dejiny geriatrie a gerontológie na Slovensku (Š. Krajčík)         
  1.2 Teórie starnutia (Š. Krajčík)         
  1.3 Starnutie populácie v Slovenskej republike (Š. Krajčík)         
  1.4 Biologické a sociálne charakteristiky seniorov (L. Hegyi)         
  1.5 Zdravotný stav seniorov (Š. Krajčík)        
  1.6   Komunikácia so seniorom (K. Zrubáková)         
  1.7   Kvalita života seniorov (Š. Krajčík)         
  1.8   Telesná aktivita vo vyššom veku (P. Malovič)     

 • Geriatria

  Zoznam použitých skratiek        10
  Predhovor (M. Bernadič)        12
  Namiesto úvodu (Š. Krajčík, L. Hegyi)        13
  1  Gerontológia        15

  1.1  Gerontológia teoretická, klinická a sociálna (L. Hegyi)        17
  1.1.1  Sociálna geriatria        17
  1.2  Z dejín gerontológie a geriatrie (L. Hegyi)        18
  1.2.1  Gerontológia vo svete        18
  1.2.2 Gerontológia a geriatria na Slovensku        19
  1.3 Teórie starnutia (Š. Krajčík)        25

 • Geriatria pre praktického lekára

  Zoznam skratiek       
  Prehľad tabuliek a obrázkov       

  1. ČASŤ

  Predhovor k 1. vydaniu       
  Predhovor k 2. vydaniu       
  Predhovor k 3. doplnenému a prepracovanému vydaniu       
  Úvod

   

  (Príhovor MUDr. Petra Makaru, MPH - prezidenta SSVPL  ku knihe Geriatria)

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby

Kto je prítomný

Práve tu je 60 hostí a žiadni členovia on-line