Praktická sonografiaI. História
II. Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky
 1. Dvojrozmerné zobrazenie
 2. Dopplerovská sonografia
 3. Kontrastné látky
 4. Elastografia
 5. Bezpečnosť ultrazvuku
 6. Artefakty
 7. Priebeh vyšetrenia všeobecne
 8. Praktické rady
 9. Skratky, znaky a názvy na monitore
III. Pečeň a žlčové cesty


A. Pečeň
 1. Postup pri zobrazení
 2. Difúzne zmeny
 3. Benígne fokálne zmeny
 4. Malígne fokálne zmeny
 5. Metastázy v pečeni
 6. Praktické rady
B. Duplexné vyšetrenie pečene
 1. Portálna hypertenzia
 2. Praktické rady
C. Dynamická kontrastná sonografia
 1. Praktické rady
D. Ochorenia žlčníka a žlčových ciest
 1. Tvarové anomálie žlčníku
 2. Patologické nálezy na žlčníku
 3. Choledochus a žlčové cesty
 4. Praktické rady
IV. Pankreas a slezina
A. Pankreas
 1. Normálny pankreas
 2. Patologické zmeny pankreasu
 3. Praktické rady
B. Slezina
 1. Patologické zmeny sleziny
 2. Praktické rady
V. Gastrointestinálny trakt
A. USG morfológia GITu
B. Ochorenia žalúdka
 1. USG v diagnostike gastroezofagového refluxu
 2. Patologické zmeny žalúdka
C. Tenké a hrubé črevo
 1. Patologické nálezy na tenkom čreve
 2. Patologické nálezy na hrubom čreve
D. Ileocekálna oblasť, appendix
E. Omentum
F. Ascites, ileus, pneumoperitoneum
G. Brušná stena
H. Akútne brucho
VI. Oblička a malá panva, retroperitoneum
A. Oblička
 1. Difúzne zmeny obličkového parenchýmu
 2. Ložiskové zmeny obličiek
 3. Nefrolitiáza a hydronefróza
 4. Nadoblička
 5. Praktické rady
B. Renovaskulárna hypertenzia, duplexné vyšetrenie obličky
 1. Transplantovaná oblička
 2. Stenóza renálnej artérie
 3. Praktické rady
C. Podbruško a malá panva
 1. Podbruško a malá panva muža
 2. Podbruško a malá panva ženy
 3. Praktické rady
D. Retroperitoneum
VII. Hrudník a pľúca, FAST, POCUS
VIII. USG krku, „small parts“
A. Štítna žľaza
 1. Štítna žľaza – normálny nález
 2. Patologické zmeny štítnej žľazy
 3. Prištítne telieska
B. Small parts
 1. Slinné žľazy
 2. Patologické útvary krku
IX. Cievy krku a horných končatín
A. Extrakraniálne artérie a vény
B. Hemodialyzačné AV fistuly
X. Biopsie a drenáže pod USG kontrolou
A. Cielené punkcie a drenáže orgánov
B. Kanylácie ciev pod USG kontrolou
XI. Terminologický slovník
XII. Index
XIII. Literatúra
XIV. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)