Internetový obchod ShopHerba


 

Obsah

 • Ján Chryzostom kardinál Korec : Predslov k Proglasu
 • Konštantín Filozof (Sv. Cyril) : Proglas (slovenčina, staroslovienčina, angličtina)
 • San Costantino il Filosofo (Cirillo) : Il Prologo (taliančina)
 • Constantino el Filósofo (San Cirilo) : Proanafónesis (Španielčina)
 • Konstantin Filozof – Sv. Cyril : Proglas (macedónčina)
 • Viliam Turčány : Filozof, ktorý stále miloval múdrosť
 • Viliam Turčány : Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu
 • Viliam Turčány : Báseň venovaná Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi
 • Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Rúfusovi
 • Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Lehkému
 • Korešpondencia a recenzné posudky

 

Venované 90. výročiu narodenia významného slovenského básnika, prekladateľa a literárneho vedca PhDr. Viliama Turčányho.
Zo staroslovienčiny preložil univ. prof. PhDr. Eugen Pauliny a prebásnil PhDr. Viliam Turčány
Úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec
Doslov a Poznámky napísal PhDr. Viliam Turčány
Do angličtiny preložila Mgr. Michaela Chorváthová
Do taliančiny preložil a v spolupráci s Viliamom Turčánym a Marcom Belocchim prebásnil Stanislav Vallo
Do Španielčiny preložili doc. Dr. Salustio Alvarado a doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Do macedónčiny preložil Stojan Lekoski
Recenzovali doc. PhDr. Milan Rúfus a prof. PhDr. ThDr. Štefan Vragaš
Ilustroval Vincent Hložník
Graficky upravil Stanislav Stankoci


Tretie vydanie knihy PROGLAS si môžete pozrieť po kliknutí na obálku Proglas-u nižšie