TabeláriumPredhovor        
Predhovor k štvrtému vydaniu       
Skratky       

1   Základné údaje o antibiotikách a chemoterapeutikách       
1.1  Rozdelenie antibiotík a chemoterapeutík podľa chemickej príbuznosti       
1.2  Rozdelenie antibiotík podľa mechanizmu účinku       
1.3  Etiopatogenetická liečba antibiotikami podľa pôvodcov ochorení       
1.4  Antibiotikoterapia niektorých infekcií u dospelých       
1.5  Antibiotikoterapia častých infekcií u detí       

2  Dávkovanie a dôležité farmakologické vlastnosti antibiotík       
2.1  Spektrum účinnosti antibiotík a ich dávkovanie u dospelých a väčších detí       
2.2  Dávkovanie antibiotík a chemoterapeutík dojčatám a starším deťom       
2.3  Dávkovanie antibiotík novorodencom a predčasne narodeným deťom       
2.4  Antibiotiká a chemoterapeutiká počas gravidity a laktácie       
2.5  Prenikanie antibiotík do tkanív, orgánov a telových dutín       
2.6  Najčastejšie nežiaduce účinky a kontraindikácie antibiotík       
2.7  Výber alternatívnych antibiotík pri alergii pacienta na penicilíny pri bežných infekciách       

3  Vlastnosti antibiotík a chemoterapeutík – spektrum účinnosti, indikácie, kontraindikácie, dávkovanie       
Klasické penicilíny       
Aminopenicilíny       
Karboxypenicilíny       
Ureidopenicilíny       
Oxazolylpenicilíny       
Cefalosporíny       
Karbapenémy       
Aminoglykozidy 1. generácie       
Aminoglykozidy 2., 3. a 4. generácie       
Kotrimoxazol       
Sulfónamidy       
Tetracyklíny       
Chloramfenikol, tiamfenikol       
Makrolidy       
Linkomycíny       
Kolistín       
Nitrofurány       
Nové chinolóny       
Glykopeptidy       
Streptogramíny, ketolidy, oxazolidinóny a everninomycíny       

4  Antituberkulotiká a chemoterapia tuberkulózy       
4.1  Liečba novozistenej tuberkulózy       

5  Antimykotiká       
5.1  Rozdelenie antimykotík podľa chemickej príbuznosti       
5.2  Rozdelenie antimykotík podľa mechanizmu účinku       
5.3  Etiologická účinnosť antibiotík na najčastejšie mykotické agensy       
5.4  Antimykotiká počas gravidity a laktácie       
5.5  Prenikanie antimykotík do tkanív, orgánov a telových dutín       
5.6  Antimykotiká podľa pôvodcov ochorení a ich dávkovanie       
5.7  Nežiaduce účinky antimykotík, poznámky       

6  Antivírusové chemoterapeutiká       
6.1  Prehľad terapie protivírusovými liekmi       

7  Antiparazitiká a antimalariká       
7.1  Prehľad terapie antiparazitikami a antimalarikami       

8  Antibiotická liečba v rôznych situáciách       
8.1  Zásady antibiotikoterapie najčastejších ochorení v ambulanciách primárnej starostlivosti       
8.2  Zásady antibiotikoterapie v nemocnici       
8.3  Antibiotická prevencia a liečba infekčnej endokarditídy       
8.4  Liečba infekcie vyvolanej HIV/AIDS       
8.5  Očkovanie pred cestovaním do tropic­kých, subtropických a rozvojových krajín       
8.6  Kauzálna liečba hnisavých neuroinfekcií       
8.7  Antibiotická liečba infekčných hnačiek       
8.8  Antibiotická terapia neutropenických pacientov s febrilitami nejasnej etiológie       
8.9  Antibiotická liečba osteomyelitídy, infekcií šliach a mäkkých tkanív       
8.10  Antibiotiká v gravidite       
8.11  Dávkovanie antibiotík pri zníženej funkcii obličiek a počas dialýzy       
8.12  Modifikátory biologickej odpovede       
8.13  Anafylaktický a anafylaktoidný šok a ich terapia       
8.14  Antibiotiká v chirurgii       
8.15  Liečba helikobakterovej gastritídy       

9  Vzájomné interakcie a nežiaduce účinky antiinfekčných liekov       
9.1  Vzájomné interakcie antiinfekčných liekov        
9.2  Nežiaduce účinky antibiotík