Kniha je napísaná v zaujímavej forme tak, aby bola pochopiteľná a použiteľná nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť. Na začiatku opisu každého vitamínu sú obrázky s krátkou charakteristikou vitamínu, jeho biologickou úlohou, príznakmi defi citu, dennou potrebou a rizikovými prejavmi deficitu. Opisujeme aj zdroje potravín, ktoré obsahujú ten-ktorý vitamín.

Na rýchlu orientáciu sú vhodne zaradené tabuľky a obrázky. Pre podrobnejšie informácie je vhodný odborný text, kde sú podrobne opísané údaje o každom konkrétnom vitamíne z dnešného moderného pohľadu.

Výživové doplnky nie sú náhradou rozmanitej stravy, môžu ju však doplňať podovne, ako môžu doplňať medikamentóznu liečbu.

Preto je knižka použiteľná ako „ťahák“ na rýchlu orientáciu v problematike, ale zaujímavá je aj pre odbornú verejnosť vďaka informáciám v náročnejšom texte.

Autor


Hľadaj

Predaj kníh:

You-tube kanál Herby

Kanál Herby