Problematika úrazov u geriatrického pacienta

Problematika úrazov u geriatrického pacientaKniha Problematika úrazov u geriatrického pacienta od Radoslava Zamborského

Cena publikácie je XX Eur + poštovné a balné

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

 

 

2020, ISBN 978-80-8229-002-1, 56 strán, formát 170 x 240 mm


 

Celosvetovo, ale aj u nás na Slovensku medziročne zaznamenávame nárast populácie vyššieho veku, a ako zdravotrníci sme na dennej báze konfrontovaní so zvýšeným množstvom ambulantných ošetrení, ako aj hospitalizácii u pacientov v najvyššej vekovej skupine. Odhliadnúc od ekonomického aspektu v zdravotníctve, manažment geriatického pacienta s úrazom má svoje špecifiká, a aj vzhľadom na obmedzené funkčné rezervy organizmu, neraz napriek snahe končí fatálne.

V chorobnosti seniorov predstavujú závažnú a špecifickú položku úrazy. Sú tým častejšie a ich dôsledky sú závažnejšie, čím krehkejší je zdravotný a funkčný stav seniorov. Závažné úrazy sú spojené s vyššou úmrtnosťou ako obdobné poranenia v mladšom veku. Úrazovosť, či už v zamestnaní alebo v súkromnom živote, je v posledných rokoch vo všetkých krajinách a štátoch závažným problémom nielen medicínskym, ale i sociálnym a ekonomickým.