Všeobecná traumatológia dospelých z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba

Úvod        
Úraz, rozdelenie úrazov        

Rozdelenie úrazov

Opatrenia pri úrazoch (pomoc pri úrazoch)         

Technická pomoc
Prednemocničná laická pomoc – základná kardiopulmonálna resuscitácia
Prednemocničná lekárska pomoc – rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

 


Internetový obchod ShopHerba


Nemocničná liečba

Reakcia organizmu na úraz         

 • Imunologická odpoveď organizmu
 • Neuroendokrinná a metabolická odpoveď organizmu

Polytrauma        

 • ATLS (Advanced Trauma Life Support)

Rany        

 • Rana rezná (vulnus scissum)
 • Rana sečná (vulnus sectum)
 • Rana bodná (vulnus punctum)
 • Rana tržná (vulnus lacerum)
 • Rana tržno-zmliaždená (vulnus lacero-contusum)
 • Rana hryzná (vulnus morsum)
 • Rana strelná (vulnus sclopetarium)
 • Rany termické – popáleniny a omrzliny
 • Hojenie rán
 • Chirurgické ošetrenie rán
 • Komplikácie rán

Popáleniny (popálenina – combustio)        

 • Fázy reakcie na popálenie
 • Klasifikácia popálenín
 • Závažnosť popáleniny
 • Terapia popálenín
 • Inhalačné, chemické, elektrické, radiačné a vojnové popáleniny

Poškodenie spôsobené nízkou teplotou         

 • Oziabliny (perniones)
 • Zákopová noha (immersion, trench foot)
 • Omrzlina (congelatio)
 • Celkové podchladenie – hypotermia

Poranenie mäkkých tkanív         

 • „Crush“ syndróm
 • „Blast“ syndróm
 • Poranenie svalov, šliach a ciev

Poranenie periférnych nervov         

 • Poranenia periférnych nervov hornej a dolnej končatiny

Kompartmentový syndróm         

 • Končatinový kompartmentový syndróm
 • Predkolenie
 • Predlaktie
 • Terapia
 • Brušný kompartmentový syndróm

Zlomeniny        

 • Všeobecná klasifikácia zlomenín
 • Rozdelenie z hľadiska klasifikačných systémov

Hojenie zlomenín
Otvorené zlomeniny         
Terapia zlomenín         

 • Konzervatívna terapia zlomenín
 • Operačná terapia zlomenín

Komplikácie zlomenín         

 • Skoré komplikácie
 • Neskoré komplikácie

Diagnostika pri úrazoch        

 • Klinické vyšetrenie pacienta

Literatúra