Lekárska mikrobiológia

Lekárska mikrobiológiaKniha Lekárska mikrobiológia vyšla v Dieškovej edícii vydavateľstva HERBA v roku 2019 ako 8. zväzok. Kolektív autorov pod vedením A. Liptákovej, 40 autorov, 952 strán, tvrdá väzba. Formát knihy 22x28 cm. Kniha je plnofarebná.

Cena je 120 Eur.

Predbežná dostupnosť: polovica októbra 2019

 

 

 

 ISBN 978-80-89631-91-9


 

Lekárska mikrobiológiaKapitola 1
LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA       
1.1    Lekárska mikrobiológia a klinická mikrobiológia. Pracoviská klinickej mikrobiológie a ich organizácia na národnej úrovni       
1.2    Organizácia, materiálno-technické vybavenie, informačné systémy a manažment pracoviska v klinickej mikrobiológii       
1.3    Laboratórne informačné systémy       
1.4    Kontrola kvality v mikrobiologickej diagnostike       
1.5    Úlohy a pôsobnosť klinickej mikrobiológie v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti a komunikácia s ostatnými klinickými odbormi       
1.6    Prevencia a kontrola laboratórnych nákaz       
1.7    Dekontaminácia, dezinfekcia a sterilizácia