Propedeutika mikrovaskulárnej chirurgieZoznam skratiek
Predslov
Úvod
1  Rekonštrukčná chirurgia
2  Laloky
2.1  Definícia lalokov


2.2  Klasifikácia lalokov
2.2.1  Laloky podľa cievneho zásobenia
2.2.2  Laloky podľa metódy prenosu
2.2.3  Laloky podľa zloženia

3  Anatómia
3.1  Všeobecná anatómia ciev
3.2  Mikroskopická anatómia ciev

4  Definícia mikrochirurgie
5  Komplikácie v cievnej mikrochirurgii
5.1  Zlé anatomické podmienky
5.2  Netesnosť
5.3  Trombóza cievy
5.4  Ateroskleróza
5.5  Vazospazmus
5.6  Porucha reológie cievy
5.7  Krátka alebo dlhá cievna stopka
5.8  Uškrtenie cievnej stopky
5.9  Útlak cievnej stopky
5.10  Zlá poloha cievnej stopky
5.11  No-reflow fenomén

6  Peroperačné a pooperačné sledovanie
7  Mikrochirurgické inštrumentárium
7.1  Základné mikrochirurgické inštrumentárium
7.1.1  Pinzeta
7.1.2  Dilatátor
7.1.3  Nožnice
7.1.4  Ihelec
7.1.5  Cievne svorky
7.1.6  Ostatné mikrochirurgické inštrumenty
7.2  Šijací materiál

8  Mikrovaskulárna anastomóza
8.1  Príprava na anastomózu – poloha operatéra
8.1.1  Chirurgická stolička
8.2  Nastavenie mikroskopu
8.3  Pozícia rúk
8.4  Práca s ihlou v ihelci
8.5  Príprava ciev
8.6  End-to-end cievna anastomóza (ETE)
8.7  End-to-side cievna anastomóza (ETS)
8.8  Mikroanastomózy pri diskrepancii ciev
8.8.1  Diskrepancia cievnych okrajov
8.8.2  Diskrepancia dĺžky cievneho pedikula

9  Nacvičenie mikroanastomóz
9.1  Nácvik na gumovej podložke
9.2  Nácvik na umelej cieve
9.3  Nácvik na zvieracích modeloch a kadaveroch

Záver
Bibliografia
Register