Traumatológia – úrazová chirurgia je rýchlo vyvýjajúci sa odbor a v súčasnosti disponuje veľkým množstvom informácií, ktoré sa neustále rozrastajú a doplňujú o nové. Účelom tejto časti knižnej pubikácie je poskytnúť študentom a mladým začínajúcim lekárom stručný prehľad o diagnostike a liečbe úrazov hornej končatiny. Úlohou bolo zostaviť jasný a stručný text doplnený o bohatú obrazovú prílohu, aby si čitateľ vedel predstaviť charakter  a  následnú liečbu dôsledkov úrazu.

Publikácia čerpá s princípov práce a terapie lekárov oddelenia úrazovej chirurgie II. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, Univerzitnej nemocnice sv. Cyrila a Metóda v Bratislave – Petržalke. Našou snahou je študenta a mladého lekára obohatiť o teoretické vedomosti, ktoré mu v praxi pomôžu správne diagnostikovať a odborne ošetriť najčastejšie úrazy hornej končatiny u dospelého pacienta.

M. Kilian, S. Vajcziková