Farmakológia bleskovo

Farmakológia bleskovoÚvod         


Všeobecná farmakológia       
Faktory ovplyvňujúce resorpciu liečiva z GITu       
Liečivá/stavy ovplyvňujúce absorbciu iných liečív v žalúdku       
First pass effect (FPE)       
Väzba liečiva na plazmatické proteíny       
Exkrécia       


Farmakokinetické liekové interkacie       
Receptorová lokalizácia       
Antagonizmus       
Nežiaduce účinky       
Nežiaduce účinky a liekové interakcie  

    
Autonómny nervový systém       
Parasympatikomimetiká       
Parasympatikolytiká (antimuskariniká/antinikotiniká)       
Sympatikomimetiká        
Sympatikolytiká       
Myorelaxanciá       
Ganglioplégiká         
Gangliové stimulanciá     

  
Centrálny nervový systém       
Antipsychotiká (neuroleptiká)       
Antidepresíva       
Antimaniká       
Anxiolytiká       
Hypnosedatíva       
Antiepileptiká       
Antiparkinsoniká       
Celkové anestetiká       
Lokálne anestetiká       
Analgetiká – antypiretiká       
Analgetiká – anodýna        
Nesteroidné antiflogistiká       
Steroidné antiflogistiká       
Migréna       
Antireumatiká       
Antiuratiká  

    
Respiračný systém       
Astma Bronchiale       
Antitusiká       
Expektoranciá       
Surfaktanty

       
Gastrointestinálny trakt       
Liečivá peptického vredu       
Liečivá ovplyvňujúce motilitu GIT       
Digestíva       
Emetiká       
Antiemetiká        
Hepatoprotektíva a liečivá biliárneho stromu  

    
Histamín a sérotonín       
Histamín       
Serotonín     

  
Kardiovaskulárny systém       
Antianginózne látky       
Chronicky zlyhávajúce srdce       
Antihypertenzíva       
Antiarytmiká       
Hypolipidemiká       
Periférne vazodilatanciá       
Antianemiká       
Liečivá ovplyvňujúce hemostázu       
Hemoreologiká a náhradné tekutiny 

      
Hormóny       
Antidiabetiká       
Liečivá štítnej žľazy       
Steroidné hormóny       
Liečivá hyperfunkcie kôry nadobličiek 

      
Antibiotiká       
Inhibítory syntézy bunkovej steny       
Protistafylokokové ATB       
Inhibítory syntézy proteínov        
Iné chemoterapeutiká infekčných chorôb       
Antituberkulotiká       
Antimykotiká       
Antiparazitárne liečivá       
Antivirotiká    

   
Antineoplastiká       


Imunofarmaká       
Imunomodulancia – imunostimulačné látky       
Imunosupresíva