Symptómy vyprázdňovania moču na vyskytujú počas močenia.

  • Slabý prúd je interpretovaný ako znížený prietok, zvyčajne v porovnaní s minulosťou alebo s inými osobami.
  • Vejárovité močenie je interpretované ako rozštiepenie prúdu moču, resp. sprejovanie. Termín je ekvivalentný termínu palmúria.
  • Prerušovaný prúd je interpretovaný ako prúd moču, ktorý sa zastaví a znovu pokračuje počas jednej mikcie.
  • Retardované močenie je interpretované ako problém so začatím močenia, mikcia prichádza s oneskorením.
  • Tlačenie počas močenia je interpretované ako použitie svalovej aktivity (brušného lisu) na zahájenie mikcie, jej udržanie alebo zlepšenie.
  • Terminálne odkvapkávanie je interpretované ako predĺženie záverečnej fázy močenia, kedy prúd moču odkvapkáva.