LymfedémSkratky       
Predslov        
Úvod


Lymfedém a jeho klasifikácia

1  Charakteristika, anatómia a patofyziológia lymfedému        
2  Klinický obraz lymfedému        
3  Klasifikácia lymfedému       
3.1  Primárny lymfedém       
3.2  Sekundárny lymfedém

 

Internetový obchod ShopHerba


 

 

Diagnostika lymfedému
1  Diagnostické kritériá lymfedému        
2  Diferenciálna diagnostika lymfedému        
3  Štádiá lymfedému       
4  Komplikácie lymfedému        
5  Preventívne opatrenia a identifikácia rizikových pacientov v subklinickom štádiu ochorenia


Typy liečebných postupov pri lymfedéme
1  Farmakoterapia lymfedému       
2  Chirurgická terapia       
3  Terapia lymfedému fyzioterapeutickými postupmi       
4  Lymfotaping


Komplexná dekongestívna terapia (CDT) – fázy liečby lymfedému
1  I. fáza – intenzívna liečba       
1.1  Manuálna lymfodrenáž       
1.2  Externá kompresia        
1.3  Antiedematózne cvičenia        
1.4  Prístrojová lymfodrenáž        
2  II. fáza – udržiavacia liečba       
3  Paliatívna liečba       
4  Režimové opatrenia        
5  Kúpeľná liečba


Vplyv dekongestívnej fyzioterapie na vývoj lymfedému        
Medicínske, sociálne a spoločenské problémy lymfedému

1  Lymfedém ako medicínsky problém       
2  Lymfedém ako psychologický problém        
3  Lymfedém ako spoločenský problém         
4  Sociálne dôsledky ochorenia a sociálna rehabilitácia        
5  Zdravotná starostlivosť a pracovné zaradenie


Doslov        
Zoznam použitej literatúry