Systema lymphaticus hominisPredhovor      

1  História výskumu lymfatického systému vo svete a na Slovensku       

Literatúra     

2  Fyziológia lymfatického systému

2.1  Tvorba lymfy   
2.2  Prúdenie lymfy      
2.3 Transport látok a zloženie lymfy        
2.4  Biofyzikálne vlastnosti lymfy        
2.5  Intersticiálna tekutina, lymfodrenáž        
Literatúra


Internetový obchod ShopHerba


3  Primárne a sekundárne lymfatické orgány       

3.1  Týmus       
3.2  Kostná dreň       
3.3  Slezina       
3.4  Lymfatické uzliny       
3.5  Mandle (tonzily)       
3.6  Lymfatické tkanivo slizníc a lymfatické uzlíky       
Literatúra

4  Regionálne lymfatické obehy       

4.1  Lymfatický systém srdca       
4.2  Lymfatický systém pľúc        
4.3  Lymfatický systém pečene       
4.4  Lymfatický systém gastrointestinálneho traktu        
Literatúra

5  Morfologický a funkčný pohľad na bunky lymfatického a imunitného systému        

5.1 Imunita a evolúcia       
5.2  Funkčná morfológia lymfocytov       
5.3  Pomocné a podporné bunky imunitného systému       
5.4  Monocytovo–makrofágový systém       
Literatúra

6  Prehľad ontogenézy a vrodené anomálie lymfatických orgánov       

6.1  Týmus       
6.2  Krvotvorba a kostná dreň        
6.3  Slezina       
6.4  Lymfatické cievy       
6.5  Lymfatické uzliny       
6.6  Mandle        
Literatúra

7  Experimentálna časť: Extravaskulárna pľúcna tekutina a lymfa počas substitučnej hemodilúcie       

7.1  Derivácia pľúcnej lymfy       
7.2 Experimentálne zvieratá, metódy       
7.3  Dynamika pľúcnej lymfy        
7.4  Aktuálne množstvo extravaskulárnej pľúcnej tekutiny      
7.5  Bielkoviny v krvi a lymfe        
7.6  Dýchacie plyny v pľúcnej lymfe        
7.7  Záver        
Literatúra

8  Význam lymfatického systému       

Z recenzných posudkov