Zopár slov na úvod
Posolstvo
Cesty za hmlou
Objavený Kĺbik
Dušanka
Dobrá voľba
Cindy a lá zázrak
Riekanka pre Kiku
Akoby som mame z oka vypadla
Zapadlo slnko
Čas na správne rozhodnutie
Ďakujem. Neprosím!
Používam Billingsovu metódu
a teším sa zo života
Moja prvá, naozajstná túra
CV – miniatúra
Nezůstat ležet…
Na zdravie, pán konzul!
Fenestrácia perikardu alebo – ešte raz vám ďakujem!
„Martula“
Nepoužiteľný bádateľ
Pár minút ľudskosti
Lupusové variácie
Lietadlom za hranice všedných chýb
Zopár slov na záver...
Kamienky