Kamienky z mozaiky

Kamienky z mozaikyKniha Kamienky z mozaiky od J. Černákovej

Cena - nepredajné, vytlačené pre Ligu proti reumatizmu - Sekciu mladých reumatikov na Slovensku

2008, ISBN 978-80-89171-55-2. Vyšla ako 77. publikácia vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA

Dostupná v PDF formáte na www.mojareuma.sk


Zopár slov na úvod
Posolstvo
Cesty za hmlou
Objavený Kĺbik
Dušanka
Dobrá voľba
Cindy a lá zázrak
Riekanka pre Kiku
Akoby som mame z oka vypadla
Zapadlo slnko
Čas na správne rozhodnutie
Ďakujem. Neprosím!
Používam Billingsovu metódu
a teším sa zo života
Moja prvá, naozajstná túra
CV – miniatúra
Nezůstat ležet…
Na zdravie, pán konzul!
Fenestrácia perikardu alebo – ešte raz vám ďakujem!
„Martula“
Nepoužiteľný bádateľ
Pár minút ľudskosti
Lupusové variácie
Lietadlom za hranice všedných chýb
Zopár slov na záver...
Kamienky

Publikácia Kamienky z mozaiky je naozajstnou mozaikou osobných vý­povedí a krátkych príbehov, ktoré napísal sám život. Nie je prvou a dúfajme, že ani nie poslednou, ktorú vám ponúkame s dobrým úmyslom, poodhaliť závoj skutočných ľudských osudov. Článočky vám sprostredkujú úprimné emócie a silu pravdivých skúseností.

Na začiatku bola myšlienka a túžba, opäť vás po čase osloviť niečím novým. Pár nadšencov začalo písať svoje príspevky, a nebola to ľahká práca. Ľudia, ktorí sú hrdinami týchto príbehov, chodia okolo nás a vôbec nemajú spisovateľské ambície. Možno ich denne stretávate a vôbec netušíte, čo prežívajú. Sme síce ľudia so špeciálnymi problémami, ale i my chceme žiť ako naši vrstovníci, a nie zostávať niekde v kúte.

Keď kohokoľvek z nás postihne nejaká vážna choroba, zvyčajne to zasiahne najskôr naše nepripravené ľudské ego. V mnohých ľuďoch potom ochorenie vyvoláva depresiu, smútok, ba i zúfalstvo.

V oblasti zdravotníckej osvety a informovanosti sa situácia v našej spoločnosti našťastie postupne mení k lepšiemu. Je dobré, keď pacienti vedia, čo je podstatou ich diagnózy, aká liečba bude nasledovať a aké majú vyhliadky do budúcnosti. Poznanie im pomáha aj pri spolupráci s odborníkmi. My k tomu tiež chceme málinko prispieť. Preto v príbehoch jednoducho vykresľujeme cez náš každodenný reálny život, ako nikto nemusí zostať so svojimi problémami sám.

Reumatické ochorenie môže pacienta čiastočne ochromiť aj spoločensky. No nikdy nie je neskoro na návrat. Proces integrácie, začlenenia do normálneho prúdu života sa začína už v rodine, kde cítiť teplo domova, lásku a spolupatričnosť. Jestvujú oblasti života, o ktorých málo premýšľame, kým sme zdraví. Keď zaklopú na naše dvere zdravotné problémy, stanú sa ich odborné pojmy súčasťou nášho slovníka, napr. zdravie, sebestačnosť, rodina, priateľstvo, domov...

Domov je miesto, kde žijeme, kde sa cítime v bezpečí, kde je nám dobre. Ako hold všetkým tým pevným bodom na zemi, ktoré nás udržiavajú v správnej rovnováhe, im venujeme toto naše úprimné dielko. Každý príbeh, či osobná výpoveď má svoju jedinečnú, neopakovateľnú atmosféru, možno pre niekoho aj svoje vône, farby, ktoré si pamätáme aj po rokoch. Málokedy sa nám podarí dostatočne sa poďakovať našim najbližším za to, že zdieľajú s nami chvíle dobré, ale aj tie horšie. Teraz sa aj na ploche tejto publikácie naskytá ďalší priestor, ako im vyjadriť svoju vďaku, a taktiež možnosť sprostredkovať posolstvo optimizmu ľuďom známym i celkom neznámym.

V predložených článkoch túžime odstraňovať bariéry nepochopenia a také predstavy, ktoré v ľuďoch vyvolávajú predsudky. Je starou pravdou, že podeliť sa so svojimi problémami s druhými napomáha citovej vyrovnanosti a harmónii.

Sme ako kamienky v mozaike a každý z nás v nej má svoje oprávnené miesto. Nikto sa vo svojej originalite bytia nedá nahradiť nikým iným. Vážime si úprimné posolstvá od lekárov, detí, ich rodičov i ostatných autorov, ktorí sa s nami podelili o doposiaľ nepublikované skúsenosti. Mladí reumatici mali veselé, šantivé a optimistické pero, ale nebáli sa pomenovať pravým menom ani nespokojnosť a obavy pri komunikácii s lekárom. Veď – ako na záver píše pán profesor Mateička – „...aj takto sa trhajú mraky a presvitá slnko“.

Jana Černáková