Pediatrická neurorehabilitácia

Poďakovanie       
Predhovor        
1  Vyšetrenie dieťaťa       
1.1  Psychomotorický vývoj dieťaťa v prvom roku života       
1.2  Polohové reakcie vo vývojovej kineziológii       
1.2.1  Polohové reakcie – odchýlky od normy, patológia       
1.3  Vývojová reflexológia       
1.3.1  Vývojová reflexológia – patologické reflexy        
1.4  Dynamika vývoja cerebrálnej parézy        


1.4.1    Dynamika a vzájomné vzťahy primitívnych reflexov – ich význam pre odlíšenie spastických foriem DMO od atetózy       
1.5  Základné patologické syndrómy v novorodeneckom veku       
2  Asymetrické postavenie hlavy, torticollis       
3  Popôrodná lézia plexus brachialis        
4  Detská mozgová obrna       
4.1  Formy DMO a ich klinické prejavy       
4.2  Terapia DMO        
4.2.1  Tréning chôdze, roboticky asistovaná lokomočná terapia        
4.2.2  Funkčná asistovaná terapia hornej končatiny, Armeo        
4.2.3  Koordinačná dynamická terapia        
4.2.4  Kazuistika pacienta s DMO. Priebeh terapie v systéme Lokomat       
4.3  Súhrn výsledkov štúdií realizovaných v RC Harmony        
5  Neurálne defekty – rázštepové chyby chrbtice        
5.1  Syndróm pripútanej miechy        
5.2  Terapia rázštepových chýb chrbtice       
6  Myopatie        
6.1  Progresívne svalové dystrofie       
6.1.1  Duchenneova muskulárna dystrofia (DMD)        
6.1.2  Beckerova muskulárna dystrofia (BMD)       
6.1.3  Facioskapulohumerálna svalová dystrofia       
6.1.4  Emeryho – Dreifussova svalová dystrofia       
6.1.5  Pletencová forma svalovej dystrofie       
6.1.6  Distálna forma svalovej dystrofie, distálne myopatie       
6.1.7  Okulofaryngová svalová dystrofia       
6.2  Myotonická dystrofia        
6.3  Kongenitálne myopatie       
6.4  Terapia myopatií       
6.5  Funkčné hodnotenie pacientov s muskulárnou dystrofiou       
7  Hodnotiace škály v pediatrickej neurorehabilitácii       
Zoznam použitých skratiek        
Literatúra