Základy sonografie bedrových kĺbov novorodencov

Základy sonografie bedrových k=lbov novorodencovKniha autorov M. Kokavec, A. Švec, G.M. Bialik  Základy sonografie bedrových kĺbov novorodencov vyšla vo vydavateľstve Herba v roku 2011. Vydanie prvé. Kniha má 84 strán.

2011, ISBN 978-80-89171-87-3

Vyšla ako 109. publikácia vydavateľstva Herba

Cena publikácie: 5 Eur (+poštovné a balné)

Knihu si môžete objednať prostredníctvom e-shopu tuZáklady sonografie bedrových kĺbov novorodencovPredhovor odborného redaktora         9
Predslov         11
Úvod         13
Kde je problém?         14
Ako vyriešiť problém?          14
Ako používať túto príručku         15

1 Technika         17

Prístrojové vybavenie         17
Prídavné zariadenie pre ultrazvuk bedrového kĺbu         17
Projekcia ultrazvukového záznamu         17