Klinická imunológia a alergológia pre prax

Klinická imunológia a alergológiaKniha Klinická imunológia a alergológia pre prax od Š. Nyulassyho - druhé prepracované a doplnené vydanie

Cena 5 EUR + Poštovné a balné

Shopherba

ISBN 80-967994-6-0, vyšlo v roku 2002, 144 strán

Dostupné


 

ShopherbaZoznam skratiek

Predhovor k 1. vydaniu

Úvod

1. časť

 • Zdravotno-sociálny a ekonomický význam klinickej imunológie a alergológie
 • Imunitný systém
 • Orgány imunitného systému
 • Bunky imunitného systému
 • Molekuly v imunitnej odpovedi
 • Mechanizmy imunitnej odpovede
 • Imunopatogenetické mechanizmy
 • Imunitný systém v rozvoji neoplázií
 • Imunitný systém a infekcia
 • Imunitný systém a transplantácia orgánov a tkanív
 • Imunológia reprodukcie
 • Diagnostika imunopatologických stavov
 • Terapia imunopatologických stavov

2. časť

 • Imunodeficientné stavy
 • Hypersenzitívne stavy
 • Orgánovošpecifické imunopatologické stavy

Záver

Odporúčaná literatúra

Register