Venózny tromboembolizmusPredhovor         5
1    Venózny tromboembolizmus – definícia, princípy a metódy prevencie         15

Viera Štvrtinová, Peter Labaš
2    Prevencia VTE vo všeobecnej a laparoskopickej chirurgii         27
Juraj Pechan, Daniel Pinďák
3    Prevencia venózneho tromboembolizmu v ortopédii         35
Peter Maresch 4    Prevencia venózneho tromboembolizmu v úrazovej chirurgii         45
Peter Šimko
5    Prevencia venózneho tromboembolizmu v neurochirurgii a spinálnej chirurgii         53
Bruno Rudinský
6    Profylaktická antikoagulačná liečba u chirurgických pacientov v detskom veku         57
Monika Grešíková, Milan Kokavec
7    Prevencia venózneho tromboembolizmu v internej medicíne         83
Viera Štvrtinová, Iveta Šimková, Ján Murín
8    Prevencia venózneho tromboembolizmu v onkológii         91
Tomáš Lipšic
9    Trombofilné stavy         97
Peter Kubisz, Lenka Bartošová, Ján Staško
10    Trombofilné stavy vo vzťahu ku gravidite         103
Peter Kubisz, Lenka Bartošová, Ján Staško
11    Trombofilné stavy vo vzťahu k hormonálnej substitučnej liečbe (HRT)         115
Peter Kubisz, Lenka Bartošová, Ján Staško
12    Orálne kontraceptíva a trombofilný stav         121
Peter Kubisz, Ján Staško, Stanislava Rumanová
13    Venózny tromboembolizmus – klinická patofyziológia a princípy liečby         131
Viera Štvrtinová, Ľudovít Gašpar
14    Diagnostika hĺbkovej žilovej trombózy         139
Oľga Bzdúchová, Augustín Mistrík
15    Diagnostika pľúcnej embólie         149
Iveta Šimková
16    Farmakologická liečba venózneho tromboembolizmu         161
Oľga Bzdúchová
17    Nové antikoagulanciá         175
Peter Kubisz, Daniela Kotuličová, Ján Staško
18    Heparínom indukovaná trombocytopénia – prevencia, diagnostika liečba         191
Peter Kubisz, Peter Chudý, Juraj Chudej
19    Premosťujúca liečba a perioperačný manažment u dlhodobo antikoagulovaných pacientov         201
Ján Staško, Dušan Mištuna, Juraj Chudej, Pavol Hollý, Peter Kubisz
20    Chirurgická liečba akútnych venóznych trombóz a embólií         209
Vladimír Šefránek
21 Endovaskulárna liečba a profylaxia venózneho tromboembolizmu         219
Pavol Lesný