Neodkladné situácie v kardiológiiAkútne srdcové zlyhanie        
Akútny pľúcny edém        
Klinické prejavy akútneho srdcového zlyhania       
Pomocné a laboratórne vyšetrenia       
Liečba nefarmakologická       
Liečba farmakologická        
Kardiogénny šok     

   
Pľúcna embólia      
Akútny infarkt myokardu      
Klinický obraz akútneho infarktu myokardu (AIM)        
Disekcia aorty   
Klasifikácia       
Klinický obraz       
Zobrazovacie metódy       
Diferenciálna diagnostika        
Liečba       
Srdcová tamponáda       
Poruchy srdcového rytmu       
Fibrilácia predsiení (FP)        
Flutter predsiení       
AV nodálna reentry tachykardia (AVNRT)       
AV reentry tachykardia (AVRT)       
Predsieňová tachykardia       
Multifokálna predsieňová tachykardia       
Komorová tachykardia nepretrvávajúca       
Komorová tachykardia pretrvávajúca       
Polymorfná komorová tachykardia typu
Torsades de Pointes (TdP)       
Komorová fibrilácia (KF)       
Sínusová tachykardia       
Bradyarytmie a poruchy prevodového systému srdca       
Átrioventrikulárne blokády (AVB)       
Synkopa
Hypertenzná kríza       
Traumatické poranenia srdca