PediatriaÚvod       
Intenzívna medicína

Základná neodkladná resuscitácia u detí (J. Köppl)       
Rozšírená neodkladná resuscitácia u detí (J. Köppl)       
Resuscitácia novorodenca (J. Köppl)


Neurológia
Afebrilný záchvat u detí (G. Ramosa Rivera, L Švecová)       
Febrilné kŕče (G. Ramosa Rivera, L. Švecová)        
Kraniotrauma (M. Kolníková)       
Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (M. Kolníková, K. Balažovjechová)       
Vertigo (G. Ramosa Rivera)


Dedičné poruchy metabolizmu
Hepatálne zlyhanie pri DMP (D. Holešová)       
Hyperamonémia (K. Šebová)       
Ketóza (K. Šebová)       
Metabolická acidóza (D. Holešová)        
Podozrenie na dedičné metabolické poruchy (K. Šebová)


Endokrinológia a diabetológia
Diabetická ketoacidóza (J. Staník, Ľ. Barák)       
Hyperglykémia (J. Staník)       
Hypoglykémia (J. Staník)       
Príznaky hypotyreózy / tyreotoxikózy (J. Staník)       
Uzol štítnej žľazy (J. Staník)       
Nízky vzrast (Ľ. Košťálová)       
Obezita (J. Staník)


Gastroenterológia
Poleptanie, korozívna ezofagitída (I. Čierna)       
Akútna pankreatitída (I. Čierna)       
Ikterus novorodencov a dojčiat (J. Kosnáčová)       
Hepatopatia (J. Kosnáčová)       
Zlyhanie pečene (J. Kosnáčová)       
Chronické zlyhanie pečene (J. Kosnáčová)


Hematológia
Diagnostika hĺbkovej žilovej trombózy (M. Zavarská)       
Liečba končatinovej žilovej trombózy (M. Zavarská)       
Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (O. Fabri)       
Krvácanie (M. Grešíková)       
Trombocytopénia (Z. Laluhová-Striežencová)       
Hyperleukocytóza (A. Čižmár)       
Manažment febrilnej neutropénie (A. Kolenová)        
Stratégia farmakologickej liečby bolesti (M. Mikesková)


Nefrológia
Červený moč (Ľ. Podracká)       
Hematúria – pozitívny testovací papierik na krv (Ľ. Podracká)       
Proteinúria – pozitívny testovací papierik na bielkoviny (Ľ. Podracká)       
Akútna oligúria neznámej príčiny (Ľ. Podracká)       
Diferenciálna diagnostika polyúrie (L. Kovács)       
Acidóza (L. Kovács)       
Hyponátriémia (Ľ. Podracká)       
Hypernátriémia (L. Kovács)       
Hypokáliémia (L. Kovács)       
Hyperkáliémia (Ľ. Podracká)       
Liečba hyperkáliémie u detí (Ľ. Podracká)       
Hyperkalciúria (Ľ. Podracká, Ľ. Tichá)       
Hypomagnéziémia – symptómy (Ľ. Tichá, Ľ. Podracká)       
Hypertenzia (K. Prochotská)       
Manažment liečby hypertenznej krízy u detí (Ľ. Podracká)        
Nekomplikovaná febrilná infekcia močových ciest u dojčiat a detí (V. Jankó, L. Kovács)         
Enuresis (L. Kovács)


Osteológia
Indikácie denzitometrického vyšetrenia  (Ľ. Podracká, Ľ. Tichá)       
Hyperfosfatémia  (Ľ. Podracká, Ľ. Tichá)       
Hypofosfatémia (Ľ. Tichá, Ľ. Podracká)       
Hyperkalciémia – symptómy (Ľ. Tichá, Ľ. Podracká)       
Hypokalciémia (Ľ. Tichá)       
Liečba  osteogenesis  imperfecta (Ľ. Tichá)


Ortopédia
Bolesť kolenného kĺbu (P. Bukva)       
Vývojová dysplázia bedrového kĺbu (M. Kokavec)        
Deformity chrbtice (B. Liščák)


Reumatológia
Základy antipyretickej terapie febrilného dieťaťa (D. Mikušíková)       
Bolesť bedrového kĺbu  (T. Dallos)       
Opuch kĺbu  (T. Dallos)       
Purpura  (T. Dallos)


Dermatológia
Akútne erytemato-skvamózne ložiská (D. Buchvald)       
Akútne erytémové ložiská (D. Buchvald)        
Akútny makulo-papulózny výsev (D. Buchvald)       
Akútny urtikariálny výsev (D. Buchvald)       
Akútny vezikulózny/pustulózny výsev (D. Buchvald)


Alergológia, imunológia, pneumológia
Akútna bronchiolitída (P. Čižnár, M. Hricová)       
Akútna exacerbácia bronchiálnej astmy (P. Čižnár)       
Pneumónia získaná v komunite (M. Hricová)       
Pravdepodobná anafylaxia (P. Čižnár)


Otorinolaryngológia
Náhla senzorineurálna porucha sluchu (I. Šebová)        
Poruchy prehĺtania (J. Barkóciová, I. Šebová)       
Rany v ústnej dutine a orofaryngu (Z. Ďurinová)       
Akútna rinosínusitída u detí (I. Šebová)        
Orbitocelulitída (I. Šebová)


Oftalmológia
Porucha videnia (A. Gerinec)       
Bolesť hlavy pri ochoreniach oka (A. Gerinec)       
Skríning retinopatie nedonosených detí (A. Gerinec)       
Červené oko (A. Gerinec)       
Úraz oka (A. Gerinec)


Chirurgia
Spontánny pneumotorax (J. Trnka)       
Akútne skrótum (D. Šándorová)       
Tupá trauma brucha (J. Trnka)