Laboratórna medicína pre študentov vš. lekárstva

Laboratórna medicínaKniha Laboratórna medicína pre študentov všeobecného lekárstva autorského kolektívu pod vedením G. Kováča

152 strán, čiernobiela

 

shopherba Cena 10 €

 

ISBN 978-80-89631-68-1


Laboratórna medicínaPredslov

Klinické laboratórium

Poznámky k časti Klinické laboratórium   
Poznámky k laboratórnemu vybaveniu, reagenciám,  systémom mier a váh   
Poznámky k príprave roztokov    
Poznámky k laboratórnej inštrumentácii
Poznámky k automatizácii klinického laboratória   
Poznámky ku kvalite v klinickom laboratóriu