Antitrombotická liečba

Kniha Antitrombotická liečba z multidisciplinárneho pohľadu od A. Remkovej a kol.

Nepredajné

2016, ISBN 978-80-89631-54-4,  172 strán


Odkaz Virchowa pre súčasnú medicínu
Katarína DOSTÁLOVÁ, Štefánia MORICOVÁ
Artériová a venózna trombóza – dve stránky jednej mince
Anna REMKOVÁ, Peter Letavay
Úskalia, výhody a nevýhody antitrombotickej liečby
Svetlana BODÍKOVÁ, Veronika POKORNÁ
Najčastejšie chyby a omyly pri antitrombotickej liečbe