Vybrané klasifikácie v internej medicíne

Vybrané klasifikácie v internej medicíneKniha Vybrané klasifikácie v internej medicíne od Payer J. a kol.

Cena publikácie je 6 Eur + poštovné a balné

 

2016, ISBN 978-80-89631-47-6,  76strán

Nekognitívna symptomatika

Dostupná


Vybrané klasifikácie v internej medicínePríhovor
KARDIOLÓGIA A ANGIOLÓGIA

  • Koronárne tepny – názvoslovie
  • Funkčná klasifikácia srdcového zlyhania podľa NYHA (New York Heart Association)
  • Killip–Kimballova klasifikácia zlyhania srdca pri akútnom infarkte myokardu
  • Klasifikácia stabilnej anginy pectoris podľa Canadian Cardiovascular Society (CCS)
  • Klasifikácia nestabilnej anginy pectoris  podľa Braunwalda
  • Skóre GRACE – odhadovaná 6 mesačná hospitalizačná mortalita u pacientov s AKS
  • Revidované NASPE/BPEG generické kódy pre antibradykardickú stimuláciu
  • Klasifikácia artériovej hypertenzie podľa ESC/ESH