Chronická obličková choroba - kniha z vydavateľstva Herba

Predhovor

Predhovor autorov      
I.  Chronická obličková choroba – súčasný stav    

Úvod    
A. Definícia chronickej obličkovej choroby    
B. Etiológia chronickej obličkovej choroby       
C. Epidemiológia chronickej obličkovej choroby       
D. Faktory progresie chronickej obličkovej choroby       
E. Perspektívy       
Záver

 


Internetový obchod ShopHerba


II. Chronická obličková choroba u detí       

Úvod        
A. Epidemiológia       
B. Etiológia       
C. Patofyziológia       
D. Klinický obraz       
E. Diagnóza A diferenciálna diagnóza       
F. Terapia       
G. Prognóza       
H. Porucha rastu pri chronickej obličkovej chorobe        
Záver

III. Chronická obličková choroba vo vyššom veku       

Úvod        
A. Epidemiológia chronickej obličkovej choroby vo vyššom veku       
B. Vplyv starnutia na štruktúru, funkciu a cievy obličiek       
C. Vyšetrenie obličkových funkcií v starobe       
D. Pokles obličkových funkcií vo vyššom veku       
E. Chronická obličková choroba a fyzický stav starších osôb       
F. Chronická obličková choroba a mentálny stav starších osôb       
G. Celkový vplyv chronickej obličkovej choroby na staršie osoby        
H. Terapia       
I. Prognóza        
Záver

IV. Kardiorenálne syndrómy        

A. Definícia a charakteristika       
B. Akútny kardiorenálny syndróm       
C. Chronický kardiorenálny syndróm       
Záver

V. Niektoré systémové príčiny chronickej obličkovej choroby       

A. Diabetická nefropatia       
B. Obezitová nefropatia       
C. Chronické tubulointersticiálne nefritídy       
D. Chronická obličková choroba a gastrointestinálny trakt

VI. Porucha minerálov a kosti pri chronickej obličkovej chorobe        

A. Kalcium, fosfor a kos pri chronickej obličkovej chorobe       
B. Vitamín d a chronická obličková choroba       
C. Nový fosfaturický hormón – FGF-23       
D. Terapia poruchy minerálov a kosti

VII. Princípy terapie chronických obličkových chorôb       

Úvod       
A. Konzervatívna terapia chronickej obličkovej choroby       
B. Nové metódy terapie       
C. Starostlivos o pacienta s chronickou obličkovou chorobou

VIII. Výživa pri chronickej obličkovej chorobe       

Úvod        
A. Dietoterapia u detí       
B. Poruchy výživy pri chronickej obličkovej chorobe        
C. Bielkoviny       
D. Lipidy        
E. Hormóny pri chronickej obličkovej chorobe a výživa       
F. VÝživa a rôzne faktory       
G. Výživa pri choch a zápal        
Záver

IX.  Anémia pri chronickej obličkovej chorobe       

Úvod        
A.  Kritéria anémie pri chronickej obličkovej chorobe       
B.  Etiológia        
C. Regulácia erytropoézy a anémia pri chronickej obličkovej chorobe       
D.  Anémia z nedostatku železa pri chronickej obličkovej chorobe       
D.  Anémia pri chronickej obličkovej chorobe a zápal       
E.  Anémia pri chronickej obličkovej chorobe, vitamín D a porucha minerálov a kosti       
F.  Terapia anémie pri chronickej obličkovej chorobe       
Záver

X. Biomarkery chronickej obličkovej choroby        

Úvod        
A. Určenie glomerulovej filtrácie        
B. Poruchy štruktúry obličiek       
C. Poškodenie glomerulov       
D. Dysfunkcia endotelu       
E. Kardiovaskulárne biomarkery       
F. Zápal a fibróza       
G. Metabolické faktory       
H. Oxidačný stres       
I. Biomarkery špecifické pre jednotlivé choroby       
J. Diagnóza chronickej obličkovej choroby       
Záver

Register