Osteoporóza pri vybraných ochoreniach

Osteoporóza pri vybraných ochoreniach z vydavateľstva HerbaDo obchodu Shopherba

Kniha Osteoporóza pri vybraných ochoreniach od J. Payera, M. Borovský a kolektív Má 192 strán, 11 kapitol. Kniha je plnofarebná, 50 obrázkov, 56 tabuliek

2014, ISBN 978-80-89631-19-3

Cena knihy XX Eur + poštovné a balné

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom e-shopu 


Osteoporóza pri vybraných ochoreniach z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba

Zoznam skratiek        

1 Úvod        

2  Základné princípy osteoporózy (Peter Jackuliak)        

2.1 Definícia a základná charakteristika osteoporózy        
2.1.1 Klasifikácia osteoporózy        
2.2 Epidemiológia osteoporózy         
2.2.1 Epidemiologická situácia na Slovensku         
2.2.2 Ekonomické následky osteoporózy         
2.2.3 Aktuálne údaje o osteoporóze         
2.3  Etiopatogenéza osteoporózy         
2.3.1  Kostná remodelácia        
2.3.2  Regulácia kostnej remodelácie        
2.3.3  Genetika osteoporózy        
2.4 Diagnostika osteoporózy