Výchova k zdraviu a podpora zdravia

Výchova k zdraviu a podpora zdravia - Herba, 2013Shopherba

 

Kniha Výchova k zdraviu a podpora zdravia od L. Hegyiho a R. Ochabu vyšla vo vydavateľstve HERBA v decembri 2013.

Kniha má 96 strán, 7 tabuliek.

Recenzenti: C. Klement a Ďateľová

Cena knihy je 10 Eur + poštovné a balné

2013, ISBN 978-80-89631-14-8

Dostupné


Výchova k zdraviu a podpora zdravia - Hegyi, Ochaba - Herba 2013Do obchodu Shopherba

Zoznam  tabuliek a grafov       

Zoznam skratiek       

A. Výchova k zdraviu       

Úvod           

1  Zdravie
1.1  Teórie zdravia       
1.2 Determinanty zdravia       
1.3 Európska stratégia starostlivosti o zdravie       
2  Dejiny výchovy k zdraviu na Slovensku       
3  Pojem výchovy k zdraviu, jej obsah, ciele a úlohy