Intoxikácie

ÚVOD 7
Základný diagnostický a liečebný postup pri intoxikáciách                      
Eliminačné metódy


INTOXIKÁCIE HUBAMI
Rozdelenie otráv hubami podľa syndrómov                                          
Skupina A: Syndróm gastroenterodyspeptický                                                          
Skupina B:  Syndróm muskarínový - parasympatomimetický

Skupina C: Syndróm psilocybínový                                                                             
Skupina D: Syndróm panterínový

 


Internetový obchod ShopHerba


Skupina E: Syndróm gyromitrínový (hepatotoxický)                                                
Skupina F: Syndróm cyklopeptidový - faloidný,  hepatorenálny                             
Skupina G: Syndróm antabusový                                                                                
Skupina H: Syndróm orelanínový (nefrotoxický)                                                      
Ľudové názvy húb                                                                                                        
Záverečné odporúčanie                                                                                                
Orientačné rozdelenie a terapii pri intoxikácii hubami (príloha 3)


INTOXIKÁCIE RASTLINAMI
Intoxikácie rastlinami a ich plodmi                                                     
Toxikologicky významné obsahové látky  rastlín a ich plodov                 
Jedovaté rastliny                                                                              
Použité skratky a vysvetlivky                                                                                     
Agát  biely (Robinia pseudoacacia)                                                                               
Baza chabzda (Sambucus ebulus)                                                                                 
Blen čierny (Hyoscyamus niger)                                                                                    
Brečtan popínavý (Hedera helix)                                                                                  
Cezmína ostrolistá (Ilex aquifolium)                                                                            
Difenbachia (Difenbachia)                                                                                            
Durman obyčajný (Datura stramonium)                                                                      
Euphorbia leuconeura (Euphorbia leuconeura)                                                           
Fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris)                                                                           
Figovník kaučukový (Ficus elastica)                                                                             
Filodendron previsnutý (Philodendron scandens)                                                       
Imelo biele (Viscum album)                                                                                           
Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)                                                                  
Konvalinka voňavá (Convallaria majalis)                                                                   
Ľuľok čierny (Solanum nigrum)                                                                                   
Ľuľok sladkohorký (Solanum dulcamara)                                                                   
Ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna)                                                                 
Lykovec jedovatý (Daphne mezereum)                                                                      
Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium)                                                            
Machovka židovská čerešňa (Physalis alkekengi)                                                     
Mandľa nízka (Amygdalus nana)                                                                               
Narcis biely (Narcissus poeticus)                                                                                  
Oleander obyčajný (Nerium oleander)                                                                       
Prilbica modrá (Aconitum napellus)                                                                           
Prýštec najkrajší (Euphorbia pulcherrima)                                                                 
Ricín obyčajný (Ricinus communis)                                                                            
Snežienka jarná (Galanthus nivalis)                                                                          
Štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides)                                                                
Tis obyčajný (Taxus baccata)                                                                                      
Tulipán gesnerov (Tulipa gesneriana)                                                                       
Vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia)                                                                      
Zamiokulkas zamiifolia (Zamioculcas zamiifolia)                                                      
Zemolez čierny (Lonicera nigra)                                                                                
Zemolez kozí (Lonicera caprifolium)                                                                          
Zob vtáčí (Ligustrum vulgare)


INTOXIKÁCIE ŽIVOČÍŠNYMI TOXÍNMI
Hady (Ophidia)                                                                               
Vretenice (Viperinae)                                                                                                 
Jedovaté ryby                                                                                 
Aktívne jedovaté ryby                                                                                                
Pasívne jedovaté ryby                                                                                                
Obojživelníky (Amphibia)                                                                
Ropuchy (Bufo)                                                                                                            
Škorpióny (Scorpionida)                                                                   
Pavúky (Araneida)                                                                          
Blanokrídlovce (Hymenoptera)                                                         
Včely (Apoidea)                                                                                                           
Osy (Vespidea)                                                                                                            
Mravce (Formicidae)

LITERATÚRA
Internetové stránky

POUŽITÉ SKRATKY