Traumatológia hornej končatiny dospelých

Predslov        7
Úvod        8
Zlomeniny lopatky a kľúčnej kosti         9
Akromioklavikulárne vykĺbenie         13
Sternoklavikulárne vykĺbenie         14
Vykĺbenie ramenného kĺbu         14

Poranenie svalov rotátorovej manžety         20

Roztrhnutie bicepsu         23
Zlomeniny proximálneho humeru         25
Zlomeniny diafýzy humeru         30

Zlomeniny distálneho humeru         33
Vykĺbenie lakťa         35


Internetový obchod ShopHerba


Zlomeniny proximálnych častí kostí predlaktia        36
Zlomeniny diafýz kostí predlaktia         40
Zlomeniny distálneho predlaktia         46
Perilunárne poranenia zápästia        54
Zlomeniny a luxácie v oblasti ruky         58
Poranenie šliach v oblasti ruky        69
Literatúra        78