Táto kniha si nekladie za cieľ polemizovať so všetkými etickými odporúčaniami, vyhláseniami, kódexami ani vyhláškami či zákonmi, ktoré sa v posledných rokoch neustále dopĺňajú a menia – autor je gastroenterológ so špeciálnym vzťahom k endoskopii,  nie etik ani právnik. Ide skôr o kritické i dobromyseľné zamyslenie sa nad niektorými otázkami etikety a etiky bez dôrazu na hĺbku ponoru do odbornej problematiky. Ak sa čitateľovi pri riešení etického problému vynorí v pamäti niektorá vhodná myšlienka či skúsenosť uvedená v tejto práci, autor sa určite poteší, pretože kniha splnila svoj účel. Je adresovaná lekárom a zdravotným sestrám, ktorí sa s entuziazmom venujú gastroenterológii a endoskopii nie ako zamestnaniu ale ako svojmu povolaniu.

Všetky kazuistiky a príbehy v tejto publikácii sú vymyslené. Akákoľvek podobnosť so skutočnými prípadmi z klinickej praxe je náhodná.