Vážení  čitatelia,

v knižke, ktorú práve držíte v ruke, nám autori predkladajú komplexný pohľad na vitamín D vo svetle nových poznatkov, ktoré sú mimoriadne pozoruhodné a významné. Z kombinácie viacerých starších i novších mňa osobne zaujali predovšetkým dve oblasti. Prvou je dôkaz o pretrvávaní nedostatku vitamínu D prakticky u ľudí všetkých vekových skupín rôzneho stupňa napriek zavedenej prevencii v detskom veku a obohacovaniu potravín vitamínom D.

Druhou je spôsob, akým je vitamín D zapletený do fungovania viacerých mimoriadne dôležitých systémov v organizme, predovšetkým do imunity a vzniku nádorov. Autori  tieto témy majstrovsky opísali a skĺbili tak, že sú nielen veľmi zrozumiteľné, ale téma hlboko zasiahnu a viacerých aj zatiahnu do svojho vlastného poznania, pravdepodobne, až s hľadaním systémových (intervencie štátu) a lokálnych (v osobnej praxi) riešení. Som presvedčený, že okrem odborného opísania problému práve toto je najväčší prínos knihy – inšpirácia čitateľa k zmene.


Profesor MUDr. Tibor Šagát, CSc.,
prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti,
dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity