Základy verejného zdravotníctva

Základy verejného zdravotníctva

Do obchodu Shopherba

Kniha Základy verejného zdravotníctva od L. Hegyiho, I. Bielika a kol.  Má 288 strán.

2011, ISBN 978-80-89171-84-2

Knihu si môžete objednať prostredníctvom e-shopu tu

Cena publikácie Základy verejného zdravotníctva  - 30 Eur vrátane DPH + poštovné a balné.

 


Základy verejného zdravotníctva

Zoznam použitých skratiek         7
Zoznam tabuliek a obrázkov        9
Úvod (Štefánia Moricová)        11

1 Verejné zdravotníctvo        15
1.1    Vznik a vývoj verejného zdravotníctva (Ladislav Hegyi)        17
1.2    Definície verejného zdravotníctva (Darina Sedláková, Ladislav Hegyi)        23
1.3     Stratégie verejného zdravotníctva pre Európu (Darina Sedláková)         24
1.3.1    Úvod        24
1.3.2    Výzvy        24
1.3.3    Hlavné zásady         24
1.3.4    Rámec pre činnosť        25
1.3.5    Cesta vpred: Úloha SZO a ďalšie kroky        26